I have taken the opportunity during the COVID-19 lockdown period to make some website changes, I apologise for any inconvenience. For any queries or if you would like to purchase a Gift Voucher to help during this time, please send me a personal message on instagram - @beccaheadphotography

Rwyf wedi cymryd y cyfle yn ystod y cyfnod cwarantin COVID-19 i wneud rhai newidiadau i'r wefan, ymddiheuraf am unrhyw anghyfleustra. Ar gyfer unrhyw ymholiadau neu os hoffech brynu Taleb Anrheg i helpu yn ystod yr amser hwn, anfonwch neges bersonol ataf ar instagram - @beccaheadphotography

Diolch yn fawr a chofion cynnes, Becca x