• Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2019 Becca Head

Who am I? Pwy ydw I?

I'm Becca.

 

I'm a photographer with a First Class Bachelor of Arts Degree in Photography, who specialises in on-location portraiture. However, when I'm not working, I like to class myself as an expert coffee drinker, shower singer and Netflix watcher.

 

I am originally from North Pembrokeshire, but have settled down in cosy Cardiff.​

​I am a fluent Welsh and English speaker and am happy to discuss with you in either language according to your preferences.

I'd love to shoot with you!

Becca ydw i.

 

Dwi'n ffotograffydd gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn 

BA Ffotograffiaeth sydd yn arbenigo mewn portreadau ar lleoliad. Pan nad wyf yn gweithio, rwy'n hoffi yfed coffi, canu yn y cawod a gwylio Netflix.

 

Yn wreiddiol, dwi'n dod o Ogledd Sir Benfro, ond dwi nawr wedi setlo i lawr yng Nghaerdydd.

Rwy'n siarad Cymraeg a Saesneg  yn rhugl, felly dwi'n hapus i drafod gyda chi yn y naill iaith neu'r llall yn ôl eich dewisiadau.

Byddwn wrth fy modd i gwrdd gyda chi!